Bestyrelsen 2022

Formand
File
Martin Lyngsted
61 65 88 95
Bestyrelsesmedlemmer
File
Søren Nielsen
41 24 67 89
File
Annette B. Nielsson
27 83 03 88
File
Jonas Brage
24 84 92 05
File
Kim Fjeldsted
27 83 01 21
File
Kirsten Torp
28 51 74 51
Suppleanter
File
Amdi Lindgaard
40 60 05 89
File
Søren Overgaard
23 30 19 24
Revisor
File
Ulrik Jakobsen
28 76 09 76