Ekstraordinær generalforsamling nov. 2019

Referat af ekstraordinær generalforsamling 25. november 2019

Kære medlemmer

Hermed følger referatet af gårdsdagens ekstraordinære generalforsamling, hvor vi stemte om klubbens fremtidige navn.


1. Valg af ordstyrer

 Bestyrelsen foreslår Claus Ryborg, som blev enstemmigt valgt.

 2. Valg af referent

Martin er enstemmigt valgt.

 

 3. Motivering af de indkomne forslag 

Anders, Kirsten og Martin (alle fra bestyrelsen) meddeler uafhængigt af hinanden, at de støtter forslaget ”Snekkersten Cykelmotion”. De begrunder det med, at de synes det er et bedre navn end ”Team Snekkersten Cykling”, som var bestyrelsens eget foreslag. Michael Staal påpeger, at man i henhold til vedtægterne bør stemme om alle indkomne forslag. Det er der enighed om at gøre.


5. Afstemning

Der stemmes ved håndsoprækning om samtlige 7 navneforslag (antal stemmer i parentes) 

 • Team Sund Cykling (0) 

 • Cykelmotion 3070 (0) 

 • Cykelklubben 3070 (0) 

 • Cykelklubben Snekkersten (0) 

 • Snekkersten Cykelmotion (19) 

 • Snekkersten Cykelklub (1) 

 • Team Snekkersten Cykling (4)


6. Hermed vedtages det, at klubbens navn pr. 1. januar 2020 er Snekkersten Cykelmotion.

Ordstyrer Claus Ryborg takkede for god ro og orden.

Tillykke med det nye navn! :-)


På bestyrelsens vegne

Martin Lyngsted