Referat generalforsamling 2021

Generalforsaming 2021

Referat af generalforsamling i Snekkersten Cykelmotion

 

Dato: mandag den 27. september 2021, kl. 19.30-21.30

 

Sted: FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

 

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent og referent 
  •  2. Formandens beretning 
  •  3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget 
  •  4. Behandling af indkomne forslag 
  •  5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent. 
  •  6. Valg af bestyrelse 
  •  7. Valg af revisor 8. Eventuelt

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent 

Amdi blev valgt som dirigent 

Annette blev valgt som referent 

 

Ad 2 Formandens beretning

Generalforsamlingen er anderledes i år, da det er så længe, vi har afholdt generalforsamling. 

 

Der var afslutning på landevejskørslen den 20. september til Söderåsen, 16 deltagere med. Holdene var stadig mærket af Corona. 

 

I starten af efteråret blev Mallorca 2021 udskudt, til uge 19 2022. Der rejses med Papuga.

Hvis der er nogen, som er interesseret i at høre mere, kan I kontakte Søren Nielsen. Der er få pladser tilbage. 

 

Vores 10 års jubilæumsfest blev udskudt sidste år, den afholdes den 12. november 2021.

Og vi glæder os. 

 

Slut efterår/vinter blev vintersæsonen opstartet i november måned, der måtte være 10 på hvert hold.

Vores spinning i Ör&Sund, blev også startet op med Kim Engstrøm og Claus Christiansen som instruktører, men grundet Corona, måtte det lukke ned igen 4. december 2020.

 

Vi nåede dog 7. dec. at holde et lille jule-/nytårsarrangement med gløgg og æbleskiver. 

 

Sæsonen 2021 blev startet op med Corona restriktioner, maks 10 på hvert hold og vi skulle mødes forskellige steder.

Vi kom i gang den 14. marts 2021 og der var trods Corona, mange som gerne ville i gang med at cykle på langevejen ingen. 

 

Der var 15 tilmeldt Sommercup, det kom i gang i midten af maj måned også med Corona restriktioner. 

 

22. juni 2021 stod SCM for sommercuppen, der var rigtig mange hjælpere fra klubben.

Formanden glæder sig over, at vi altid har hjælpere til vores afdeling.

Det er en udfordring for mange klubber.

De hold der var ude og cykle, var også stoppet op forskellige steder på ruten og heppede på vores ryttere.

Der var stor ros for vores arrangement.

Tak for den store opbakning. 

 

Der var et alvorligt styrt, som giver anledning til efterrationalisering.

Fordi Sommercup´en var mærket af Corona og mange afbud fra marshalls, måtte flere hold køre uden.

Det gav nogen farlige situationer. 

 

Klubaften blev opstartet igen i juni måned.

Og det fortsætter henover efteråret. 

 

Vores social rides hen over sæsonen, har været en stor succes, der har været god tilmelding fra næsten alle hold. 

 

Der skal tages nyt klubfoto, nærmere om det på Holdsport. Der henstilles til, at man kommer i de nye klubtrøjer. 

 

Bestyrelsen siger tak til trænerne til jubilæumsfesten. 

 

Ad 3 Godkendelse af foreningens regnskab og budget

Foreningens regnskab og budget blev gennemgået af Torben Fritzbøger. 

Der blev nævnt at vi har lidt til gode hos Ør og Sund, da vi fik afbrudt vintersæsonen. Her forventer vi lidt rabat i den kommende vintersæson. 

 

Holdsport koster lidt hver måned, så vi undgår reklamer. 

 

Der er lidt færre indtægter fra medlemmerne, da vi er færre medlemmer. 

 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 


Ad 4 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag 

 

Ad 5 Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent 

Kontingentet bibeholder sit nuværende niveau med 500 kr. 

 

Ad 6 Valg til bestyrelse

Michael og Pia er udtrådt af bestyrelsen, Kim og Annette har som suppleanter overtaget deres pladser. 

Derudover blev Amdi og Søren Overgaard valgt som suppleanter. 

 

Ad 7 Valg af revisor 

Vi plejer at have Michael Staal som revisor, desværre er han ude og rejse, og Martin har ikke kunne få fat i ham. Så derfor er Søren Nielsen valgt som revisor. 

 

Ad 8 Eventuelt 

Der blev foreslået, at der blev lavet en løbskalender inden sæsonstart, så de forskellige hold havde nogen mål at træne til. 

 

Søren Nielsen fortalte lidt teamtøj. Bl.a. den orange Alpha model. Den er blevet forbedret og er en super fed jakke. Den kan fås til en rimelig pris. 

Herudover har vi den sorte Castelli jakke, en lun overgangsjakke med team design, den koster lige nu 579 kr. og findes i både dame og herrestørrelser.

Størrelserne er små, så man skal en størrelse op. 

 

Der blev spurgt ind til klublokale.

Vi afventer tilbagemelding fra Helsingør Kommune.

Når vi får adgang, vil der være vaskefaciliteter til vinteren og vi har mulighed for, mod betaling, at bruge cafeen både før og efter træning.

Vi håber, vi kan komme hurtigt i gang.

Vi har spurgt om vi evt. kunne få stillet en container til rådighed.

 

Helsingør kommune har givet tilskudt til 3 cykler, vi kan have som lånetilbud for nye medlemmer.

Der vil blive indkøbt 3 gravel cykler.

Kim står for kontakten. 

 

Inden cyklerne købes og kan udlånes, vil bestyrelsen sørge for, at der er regler og praktiske foranstaltninger på plads i forhold til udlån, vedligehold m.v. 

 

Når vi nærmer os opstart at landevejssæsonen igen, vil der blive annonceret i dagblade og på FB, at man kan låne cykler.

Der vil igen i 2022 blive oprettet intro hold. 

 

Bestyrelsen takker generalforsamlingen for god ro og orden.