Klubnyheder

Generalforsamling

23. februar 2022, 14.18

Kære medlemmer


I henhold til klubbens vedtægter indkalder jeg hermed til ordinær generalforsamling.


Vi er i skrivende stund helt fri af Corona restriktioner og kan afholde en helt almindelig generalforsamling.


Vi mødes derfor i kantinen på FGU Øresund, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Mandag d. 11 april 2022, kl. 19.30 


Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afvikles efter denne dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


På valg til bestyrelsen er: 

Martin Lyngsted, formand (ønsker genvalg)

Kirsten Torp, medlem (ønsker genvalg)

Jonas Brage, medlem (ønsker genvalg)

Søren Overgaard, suppleant (ønsker genvalg)


Forud for generalforsamlingen kan alle medlemmer stille forslag til behandling og afstemning.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen på info@snekkerstencykelmotion.dk senest mandag d. 11. marts 2022.