Handelsebetingelser

MEDLEMSVILKÅR


Der betales kontingent ved indmeldelse og derefter en gang årligt. Kontingentet dækker hele sæsonen jf. beskrivelsen på hjemmesiden.

Snekkersten Cykelmotion benytter Holdsport, som er godkendt af Nets til betalingsløsning for Dankort og MobilPay.

En forudsætning for indmeldelse er, at du tilmelder dig automatisk betaling via Dankort eller MobilePay på Holdsport.

Du tilmelder dit betalingskort/Dankort eller MobilePay, ved at logge ind på Holdsport/Profilindstillinger/Betalingsoverblik.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Holdsport fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort eller MobilePay.


Du forpligter du dig til at betale hele sæsonens kontingent, også selv om du ønsker udmelding i løbet af sæsonen.

Ved automatisk trækning på betalingskort eller MobilePay gemmes dine informationer ikke hos Snekkersten Cykelmotion, men hos Holdsport.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i dine kortdata eller MobilePay, fremsender Holdsport en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter selv, opdatere dit betalingskort, som beskrevet ovenfor.


Alle betalinger kan ses på Holdsport i betalingsoverblik.

KVITTERING

Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab

Ønsker du ikke længere medlemsskab af Snekkersten Cykelmotion, kan du meddele foreningen dette på info@snekkerstencykelmotion.dk.

På Holdsport i profilindstillinger /betalingsoverblik kan du slette dit betalingskort/mobilpay

Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent.

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes som udgangspunkt ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET

Da der ikke er tale om fysiske produkter men ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret.

Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i.

Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR

Snekkersten Cykelmotion forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til tilmelding til aktiviteter ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings-systemet.

Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

FORBEHOLD OG PRISER

Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens generalforsamling.

Alle priser på disse sider er opgivet eksklusive moms, da foreningen er momsfritaget.

Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.


MAIL OG INFORMATION

Som medlem accepterer du modtagelse af mails og andet information fra klubben. 

FOTOGRAFERING

Snekkersten Cykelmotion forbeholder sig retten til at tage billeder af medlemmerne og anvende disse på hjemmeside, sociale medier, trykte medier, og andre steder hvor det findes passende.